Danh mục các tiêu chuẩn, qui chuẩn trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi được ban hành từ 1/2008 đến 10/2015

Danh mục các tiêu chuẩn, qui chuẩn trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi được ban hành từ 1/2008 đến 10/2015.[12/10/15]
Bao gồm tên và mã hiệu các qui chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, vật liệu, thi công, nghiệm thu công trình thủy lợi. Các tiêu chuẩn này do Cục Quản lý XDCT (phòng Kế hoạch đầu mối) chủ trì tổ chức xây dựng.

Danh mục các tiêu chuẩn, qui chuẩn trong lĩnh vực
xây dựng thủy lợi được ban hành từ 1/2008 đến 10/2015

Bao gồm tên và mã hiệu các qui chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, vật liệu, thi công, nghiệm thu công trình thủy lợi. Các tiêu chuẩn này do Cục Quản lý XDCT (phòng Kế hoạch đầu mối) chủ trì tổ chức xây dựng.

 

TT

Tên Tiêu chuẩn, Qui chuẩn Năm xây dựng Đã ban hành
1 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khoan nổ mìn đào đá-Yêu cầu kỹ thuật 2010 QCVN 04-04: 2012/BNNPTNT
2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các quy định chủ yếu về thiết kế 2010 QCVN 04-05: 2012/BNNPTNT
3 Công trình thủy lợi-Nền các công trình- yêu cầu thiết kế 2010 TCVN 4253:2012
4 Công trình thủy lợi-Yêu cầu tính toán thủy lực cống dưới sâu 2010 TCVN 9151:2012
5 Công trình thủy lợi-Yêu cầu tính toán thủy lực đập tràn 2010 TCVN 9147:2012
6 Công trình thủy lợi-Hướng dẫn thiết kế đường hầm thủy lợi 2010 TCVN 9154:2012
7 Công trình thủy lợi-Hướng dẫn quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi 2010 TCVN 9152:2012
8 Công trình thủy lợi – Phương pháp xác định hệ số thấm của nham thạch chứa nước bằng cách hút nước thí nghiệm các hố khoan 2010 TCVN 9148:2012
9 Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định độ bền mối nối thi công 2010 TCVN 9138:2012
10 Công trình thủy lợi-Yêu cầu đo vẽ địa chất công trình tỷ lệ lớn 2010 TCVN 9156:2012
11 Công trình thủy lợi-Phương pháp xác định độ thấm nước bằng cách ép nước vào hố khoan 2010 TCVN 9149:2012
12 Công trình thủy lợi-Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất 2010 TCVN 9155:2012
13 Công trình thủy lợi-Yêu cầu kỹ thuật bảo quản nõn, mẫu đá và đất trong công tác khảo sát địa chất 2010 TCVN 9140:2012
14 Công trình thủy lợi-Yêu cầu thiết kế âu tàu 2010 TCVN 9144:2012
15 Công trình thủy lợi-Yêu cầu thiết kế viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá 2010 TCVN 9143:2012
16 Công trình thủy lợi-Đập bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu thiết kế 2010 TCVN 9137:2012
17 Công trình thủy lợi-Công trình tháo nước – Phương pháp tính toán khí thực 2010 TCVN 9158:2012
18 Công trình thủy lợi-Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu 2010 TCVN 9159:2012
19 Công trình thủy lợi-Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng 2010 TCVN 9160:2012
20 Công trình thủy lợi-Đường thi công – Yêu cầu thiết kế 2010 TCVN 9162:2012
21 Công trình thủy lợi-Khoan nổ mìn vào đá – Phương pháp thiết kế thi công và nghiệm thu 2010 TCVN 9161:2012
22 Công trình thủy lợi-Sơn bảo vệ kết cấu thép và thiết bị cơ khí – Yêu cầu kỹ thuật 2010 TCVN 8646:2011
23 Công trình thủy lợi-Bản vẽ cơ điện – Yêu cầu về nội dung 2010 TCVN 9163:2012
24 Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng thể tích 2011 TCVN  8721:2012
25 Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm 2011 TCVN  4196:2012
26 Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định sức kháng cắt của đá trong phòng thí nghiệm 2011 TCVN  8868:2011
27 Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định độ bền vi sinh bằng cách chôn đất 2011 TCVN 9907:2014

Quyết định 1991/QĐ-BKHCN ngày 04/8/2014

28 Công trình thủy lợi-Cọc đất xi măng- Yêu cầu thiết kế thi công bằng công nghệ Jet-grouting 2011 TCVN 9906:2014

Quyết định 1991/QĐ-BKHCN ngày 04/8/2014

29 Công trình thủy lợi-Yêu cầu thiết kế theo độ tin cậy 2011 TCVN 9905:2014

Quyết định 1991/QĐ-BKHCN ngày 04/8/2014

30 Công trình thủy lợi-Xây dựng công trình ở vùng triều – Yêu cầu tính toán thủy lực ngăn dòng 2011 TCVN 9904-2014

Quyết định 3768/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2014

31 Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ thấp mực nước ngầm 2011 TCVN 9903:2014

Quyết định 1991/QĐ-BKHCN ngày 04/8/2014

32 Công trình thủy lợi-Yêu cầu kỹ thuật thi công, nghiệm thu đập hỗn hợp đất đá bằng phương pháp đầm nén 2012 TCVN

10397:2014

33 Công trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thiết kế đập hỗn hợp đất đá đầm lăn 2012 TCVN

1043:2014

34 Công trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thiết kế đập xà lan 2012 TCVN

10398:2014

35 Công trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu đập xà lan 2012 TCVN

10399:2014

36 Công trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thiết kế đập trụ đỡ 2012 TCVN

10401:2014

37 Công trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu đập trụ đỡ 2012 TCVN

10401:2014

38 Công trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thi công bê tông đầm lăn 2012 TCVN

10403:2014

39 Công trình thủy lợi-Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu đập cao su 2012 TCVN

10402:2014

40 Công trình thủy lợi- Cửa van Composite cống vùng triều – Yêu cầu kỹ thuật 2012 TCVN

10407:2014

41 Công trình thủy lợi-Thành phần khối lượng khảo sát địa chất các công trình đê biển và đồng bằng ven biển 2012 TCVN

10404:2014

Các tiêu chuẩn đang được thẩm tra, thẩm định, dự kiến ban hành cuối 2015, đầu 2016:

TT Tên tiêu chuẩn Năm xây dựng
1 Đập đá đổ bê tông bản mặt-Yêu cầu thiết kế 2013-2015
2 Đập đá đổ bê tông bản mặt-Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu 2013-2015
3  Yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu đường ống cốt  sợi thủy tinh 2013-2015
4 Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu bê tông mái dốc công trình Thủy lợi 2014-2015
5  Phân cấp đất đá 2014-2015
6 Tiêu chuẩn thi công hố móng trong vùng cát chảy 2014-2015
7 Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, thi công và nghiệm thu màng chống thấm HDPE 2014-2015
8 Hệ thống tưới tiêu-Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, thi công và nghiệm thu kênh bê tông đúc sẵn kết cấu nhẹ 2014-2015

TƯ VẤN MIỄN PHÍ