Máy đóng mở 10VDD2, 20VĐ2

Máy đóng mở cánh cống ( Ổ khóa, vít me nâng hạ cống )

Máy đóng mở 2 trục vít gồm 2 máy đã ghép vào nhau truyền cùng tốc độ, máy gồm 2 trục nâng hạ đã có khớp nối cát đăng để nối 2 máy.

Hotline: 0916990785